lợi ích cho tất cả.

Mọi người đều trở thành CEO trong phạm vi riêng của mình

 • đổi với cộng đồng

  không chỉ là thiết bị bấm thích ,
  mà bạn có thể cùng chia sẻ kiếm tiền

  icon

  benefit

 • đối với người sáng tạo

  không có giới hạn thu nhập của bạn, bạn là người làm chủ

  icon

  benefit

 • đối với nền tảng

  Không còn lo lắng về sự gia tăng của người dùng, người dùng tiếp tục phát triển

  icon

  benefit

 • đối với ngành nghề

  Không còn bị ám ảnh bởi mô hình chi tiêu tiền, đổi mới mới có tương lai

  icon

  benefit

globe

lợi nhuận cho tất cả

sự phát triển video ngắn đang lên

tham gia có thu nhập

sáng tạo và duyệt nội dung là có thể kiếm tiền video cũng có thể mang lại lợi nhuận, nền tảng sử dụng, người dùng phải tham gia mới có thể kiếm thu nhập

phân quyền cho tất cả

chi phí thấp, các thông số phi tập trung và đổi mới mô hình, chân thực hơn bây giờ mọi người đều có thể tham gia Và có thể kiếm thu nhập

hiệu quả chi phí cao

tiết kiệm thời gian công sức, rào cản tham gia thấp Thu nhập liên tục, không đứt đoạn, đồng tiền của nền tảng sẽ gia tăng trong tương lai.

tất cả đều có thể làm chủ

9 mô hình định hướng của video ngắn trong tương lai

Liên minh tất cả nhân dân

Lợi nhuận bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào

Có đi có lại cho tất cả

mở rộng tiền năng vô hạn của mỗi cá nhân

BINANCE

số lượng lớn nhất thế giới thu đổ ngoại tệ

icon

benefit

Danhua Capital

Một quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung đầu tư vào các thành tựu công nghệ đột phá và có ảnh hưởng ở Hoa Kỳ

icon

benefit

Để xây dựng tốt hơn các ứng dụng thương mại video ngắn, Diamondtok đã giới thiệu các tổ chức đầu tư để thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược ngay từ khi mới thành lập. Mở rộng người dùng và tài nguyên sinh thái thông qua Binance, sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số lớn nhất thế giới và giới thiệu với thế giới thông qua Danhua Capital Do đó đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của bản đồ sinh thái Diamondtok