เชื่อมต่อทุกคน

รับรองผลประโยชน์ของผู้ ลงทุนทุกคน

ผ่านเอกลักษณ์ทา งนิเวศวิทยา

DTOK เป็นโทเค็นในการทำธุรกรรมและการ หมุนเวียนทางธุรกิจทั้งหมดใน Diamondtok รวมถึง รางวัล

icon

เสรีภาพของสกุลเงิน

เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สามารถหมุนเวียนและ ซื้อขายได้อย่างอิสระได้จริงโดยไม่ต้องใช้ แพลตฟอร์ม

icon

รางวัล

คุณสามารถรับ รางวัลได้โดยการ สร้างหรือดูวิดีโอ สั้น ๆ

การบริโภค

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ อื่นๆ สามารถซื้อผ่าน ธุรกรรมได้

เงินปันผล

รายได้ที่เกิดจากการ ปรับปรุงมูลค่าของโท เค็นเองผ่านการถือ ครองโทเค็น

การไหลเวียน

การหมุนเวียนและ การแลกเปลี่ยนสิทธิ และผลประโยชน์ที่ แตกต่างกันสามารถ รับรู้ได้ผ่านโทเค็ นการทำธุรกรรม

ที่มาของทุกคน

DTOK เป็นโทเค็นในการทำธุรกรรม และการหมุนเวียนทางธุรกิจทั้งหมด ใน Diamondtok รวมถึงรางวัล

icon

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

ระบบปฎิบัติการณ์อย่างมีสะเถียนระภาพเพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนิน การกระจายและการแลกเปลื่ยนในระบบ

สมัครทุกคน

6 สถานการณ์การใช้งานทั่วทั้งแพลตฟอร์ม

NFT

icon

benefit

การชำระธุรกรรมการเงิน

icon

benefit

รายได้และรางวัล

icon

benefit

ชุมชนอิสระ

icon

benefit

เงินปันผลสำหรับการ ถือเหรียญ

icon

benefit

การสร้างรายได้จาก วิดีโอสั้น

icon

benefit