Liên kết quốc gia

Đảm bảo doanh thu của từng người dùng

Mã token sinh thái duy nhất

Bất kể là phần thưởng video ngắn, phần thưởng thu nhập, trung tâm mua sắm, trò chơi xã hội, v.v., đều được thực hiện thông qua các giao dịch DTOK.

icon

Tự do lưu thông tiền tệ

Đồng tiền kỹ thuật số được lưu hành và giao dịch tự do trong thế giới thực tách biệt với nền tảng, tiền tệ có bản chất NFT, có giá trị ngang với đô la Mỹ và các loại tiền pháp định khác.

icon

Phần thưởng

Nhận phần thưởng khi sáng tạo hoặc xem video ngắn

Sự tiêu thụ

Mua các sản phẩm hoặc dịch vụ khác thông qua giao dịch

Cổ tức

Bằng cách nắm giữ Token để nhận được thu nhập từ sự gia tăng giá trị của chính Token mang lại

Lưu thông

Thực hiên lưu thông và trao đổi doanh thu khác nhau bằng cách giao dịch Token

Đóng góp quốc gia

Giá trị do người dùng tạo ra Mã token DTOK được sử dụng như một công cụ lưu thông để đạt được mục đích trao đổi giá trị

icon

Mã token quốc gia

Thiết lập một cơ chế đồng thuận để đảm bảo sự phi tập trung hoá và chuyển giao giá trị của toàn bộ hệ sinh thái

Ứng dụng quốc gia

6 trường hợp ứng dụng lớn của nền tảng Diamondtok

NFT

icon

benefit

Giao dịch
thanh toán

icon

benefit

Doanh thu/
phần thưởng

icon

benefit

Tự quản trị
cộng đồng

icon

benefit

Cổ tức khi nắm
giữ token

icon

benefit

Thay đổi video ngắn

icon

benefit